podminky-webove-prezentace - dovolenasepsem.unas.cz

chaty, chalupy, apartmány, hotely...


Přejít na obsah

Podmínky využívání služeb webové prezentace

1. Všechny prvky webové prezentace, které správce umísťuje na stránkách www.dovolenasepsem.unas.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky a jiných souborů, jsou majetkem provozovatele a jeho partnerů a jsou chráněny autorským právem, které se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný prvek převzít dle §34 odst. 1 písm. c) tohoto zákona , případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si, prosím, předem souhlas provozovatele portálu. Bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno. Stejné předpisy se vztahují i na použití zdrojových kódů webové prezentace, javascriptů a dalších aplikací, které jsou součástí této prezentace.

2. Obsah webové prezentace není určen k hromadnému stahování souborů či dat. Správce prezentace si vyhrazuje právo takovémuto nepovolenému odběru dat zamezit.

3. Veškeré materiály a odkazy zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter. Mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

4. Webové stránky tohoto serveru obsahují odkazy na stránky jiných subjektů. Správce serveru nenese zodpovědnost za obsah a aktuálnost těchto stránek nebo případnou nefunkčnost odkazů.

5. Správce tohoto serveru neručí za škody způsobené úmyslnými a promyšlenými útoky na tento server s cílem poškodit jeho funkčnost či obsahovou hodnotu (hacking).

6. Správce tohoto serveru si vyhrazuje právo omezit bez dalšího upozornění přístup těm uživatelům, kteří se pokusí poškodit obsah, změnit ho, vložit obsah nepatřičný či narušit bezpečnost a funkčnost tohoto serveru nebo ostatních zařízení počítačové sítě, ve které je tento server umístěn. V případě zjištění výše uvedených aktivit správce serveru využije veškerých právních postihů takovéhoto jednání včetně trestního oznámení, pokud bude důvodné podezření, že toto jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu.

7. Správce serveru neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru, a to například použitím jejich neaktuální verze.

8. Ceny zájezdů či ubytování a veškeré informace o pobytech uvedené na stránkách dovolenasepsem.unas.cz mají informativní charakter, nicméně jsou založeny na skutečných informacích a cenách našich partnerských CK a CA.

Uživatel bere na vědomí, že využívání služeb této webové prezentace je podmíněno plněním shora uvedených ustanovení.

Návrat na obsah